Höganäs Rotaryklubb kommer i ett femårs-projekt att satsa på utbildning för flickor på Sri Lanka.  Syftet är att uppmuntra skolflickor att läsa vidare och skaffa sig en utbildning som leder till arbete. 
 
 
Detta långsiktiga projekt är en satsning på högre utbildning för flickor i Sri Lanka som efter de gått ut den statligt subventionerade grundskolan, väldigt ofta avslutar sin skolgång. Skälen för ofta ekonomiska, men även den traditionella synen på att flickor inte behöver någon utbildning. 
 
I projektet kommer ambitiösa flickor att få ekonomisk möjlighet till högre utbildning. Genom den lokala rotaryklubben Kandy Hill Capital följer man flickornaända fram till anställning. Klubben har ett stort yrkesnätverk, vilket garanterar bra och seriösa kontakter inom näringslivet. Initiativet till projektet kom från Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb med samordnare Cecilia Eliasson, som varit drivande.
 
Ett flertal Rotaryklubbar har redan anslutit sig och betalar en summa på 5 000 kr under fem års tid. Men även företag i området som t ex Lindab Sverige AB.
 
Här är några av klubbarna, men fler är på gång: 
 
Karlskrona-Rosenbom Rotaryklubb
Ängelholm-Rönne Rotaryklubb
Ängelholm Rotaryklubb
Båstad Rotaryklubb
Lomma Bjärres Rotaryklubb
Höganäs Rotaryklubb
Karlskorona Nova Rotaryklubb
Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb
  
 
 
 
 
Nyligen skickades 75.000 kronor till projektet Girl Child Education Fund på Sri Lanka. Av dessa kommer alltså 5 000 kr från vår klubb! Pengarna som samlas in kommer framför allt gå till skolmaterial, skolkläder, transporter och uppehälle för studiemotiverade flickor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRI LANKA - FAKTA
 
Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Under perioden 1983–2009 plågades landet av ett inbördeskrig, som krävde uppemot 100 000 människors liv. Bakom kriget låg motsättningar mellan landets största folkgrupp, singaleserna, och den tamilska minoriteten. I krigets slutskede krossades den tamilska gerillan av regeringsstyrkorna. Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med slutstriderna är många.
 

 

 

 

Geografi och klimat

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, strax sydöst om Indiens sydspets. Landet består av en stor huvudö och närliggande småöar. Till ytan är Sri Lanka ungefär jämstort med Irland. Landets klimat är tropiskt och präglas av monsunvindar.

Befolkning och språk

I Sri Lanka finns flera folkgrupper. Flest är singaleserna som utgör tre fjärdedelar av befolkningen. Näst största folkgrupp är tamilerna. Landet är tätast befolkat i sydväst, där den största staden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffnahalvön längst i norr.

Religion

Sri Lankas författning slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddismen. Nästan alla singaleser bekänner sig till theravadabuddismen, medan majoriteten av landets tamiler är hinduer.

Utbildning

Utbildningsnivån i Sri Lanka är högre än i många andra utvecklingsländer; i genomsnitt kan drygt nio av tio lankeser läsa och skriva. Utbildningsnivån är dock något lägre bland minoritetsgrupperna, särskilt bland de indiska tamilerna i höglandet.

Sociala förhållanden

Sedan krigsslutet 2009 har andelen fattiga lankeser minskat betydligt. Även i andra sociala hänseenden som inkomstnivå, läskunnighet, barndödlighet och medellivslängd ligger Sri Lanka bra till i en regional jämförelse. I samband med den politiska och ekonomiska krisen under 2020-talet har dock fattigdomen åter ökat markant. Ett annat problem är att tillgångarna är skevt fördelade.

Sociala förhållanden

Sedan krigsslutet 2009 har andelen fattiga lankeser minskat betydligt. Även i andra sociala hänseenden som inkomstnivå, läskunnighet, barndödlighet och medellivslängd ligger Sri Lanka bra till i en regional jämförelse. I samband med den politiska och ekonomiska krisen under 2020-talet har dock fattigdomen åter ökat markant. Ett annat problem är att tillgångarna är skevt fördelade.