Den 6 februari var det FN-dagen för nolltolerans mot Kvinnlig Könsstympning. Detta uppmärksammade Rotary- samt Inner Wheel-klubbarna i Helsingborg och Höganäs med ett upprop där man stöttar Rotary Doctors Sweden som arbetar med kampen mot kvinnlig könsstympning i Kenya.

Uppropet är undertecknat av samtliga klubbars presidenter.
 
Uppropet blev införd i Helsingborgs Dagblad under vinjetten "Min Mening". 
 
 
 
Varje timme läggs hundratals flickor under skalpellen, rakbladet eller en slipad rostig kapsyl. Mer än 200 miljoner kvinnor i 30 länder lever idag med de fysiska och psykiska ärren av att ha utsatts för kvinnlig könsstympning, FGM/C (female genital mutilation and cut). Detta är en siffra som ser ut att stiga, trots att de flesta länder idag förbjuder såväl könsstympning av flickor som barnäktenskap. I åtta länder har över 80 procent av kvinnorna genomgått könsstympning. I Somalia är siffran 95 procent. Flickor stympas i alla åldrar från nyfödda till den dag de föder sitt första barn. Det är inte ovanligt att flickan efteråt dör av kraftiga blödningar och svåra infektioner. Flickor i tidiga tonåren genomgår stympningen när de fått sin första menstruation, för att markera att de blivit vuxna och är färdiga för giftermål. Flickorna får då sluta grundskolan och blir bortgifta, ofta med äldre män som kan ha flera fruar sen tidigare. Det är hög status att ha mycket boskap, flera fruar och många barn. Resultatet blir ett stort antal tonårsgraviditeter och svåra förlossningar. En 25-årig kvinna kan redan ha upp till sex barn.
 
Sverige var 1982 först i västvärlden med en särskild lagstiftning mot könsstympning. Men ett problem med en sådan sträng lagstiftning är att den främjar ”semesterresor” till länder där det i praktiken inte finns några hinder i vägen för ingreppet. Det är därför av oerhörd vikt att bedriva utbildning på plats i dessa länder för att bryta den kulturella och religiösa traditionen med könsstympning, som är så djupt rotad. 
 
Rotary Doctors Sweden har här en viktig uppgift att fylla. Organisationens utsända läkare, barnmorskor och sjuksköterskor verkar sedan hösten 2019 i Kenya, främst Kaseiområdet i norra delen av landet. Här på landsbygden utbildas kvinnor och ges stöd för att driva förändring. Det gäller att ställa krav på både andra befolkningsgrupper och makthavare. 
 
I kampen mot könsstympning undervisas även män. I samtalsgrupper diskuteras kvinnors hälsa, barnäktenskap, preventivmedel samt fördelen med familjeplanering. Representanter från kvinno- och mansgrupperna har därefter gått runt till hushållen i området för att prata om flickors och kvinnors rätt till hälsa och att kunna bestämma över sin egen kropp. 
 
Just nu under Coronapandemin är situationen speciellt allvarlig i norra Kenya. Skolorna är stängda, flickor är hemma, ekonomin har blivit sämre för alla på grund av nedstängningen av olika aktiviteter. I krissituationer håller man hårt på traditioner och i ekonomiskt dåliga tider blir brudpriset, som en familj får när ens dotter gifts bort, allt viktigare. 
 
Rotary är världens största yrkesnätverk. Rotary Doctors Sweden (tidigare Rotarys Läkarbank) är en separat stiftelse som ingår i Rotary Sverige. Rotary Doctors viktiga arbete sker med helt oavlönad personal. Insamlade medel går till resor och andra omkostnader.  
 
Den 6 februari är det FN-dagen för nolltolerans mot Kvinnlig Könsstympning. Med anledning av detta går Helsingborgs och Höganäs Rotary- och Inner Wheelklubbar samman för att uppmärksamma kvinnors rätt till sin egen kropp.  Vi kommer att på olika sätt samla in pengar till Rotary Doctors Sweden och hoppas på generositet från alla invånare i vårt område.  
 
Helsingborgs Rotaryklubb
Anders Fejne
 
Helsingborg Landborgen Rotaryklubb
Niclas Gemfeldt
 
Helsingborg Magnus Stenbock Rotaryklubb
Mats Sander
 
Helsingborg Sofiero Rotaryklubb
Elisabet Jensen
 
Helsingborg-Berga Rotaryklubb
Lena Mårtensson
 
Helsingborg-Kärnan Rotaryklubb
Pia Zachrison 
 
Helsingborg Råå-Ramlösa Rotaryklubb
Anneli Appelskog
 
Höganäs Rotaryklubb
Christina Reumark
 
Höganäs-Kullen Rotaryklubb
Mats Rydstern
 
Mölle-Arild Rotaryklubb
Magnus Persson
 
Höganäs Inner Wheel Club  
Gitte Dahlgren Bengtsson
 
Helsingborg Inner Wheel Club 
Marie Edwins Månsson
 
Helsingborg Kärnan Inner Wheel Club 
Annica Dahlström
 
Bilder från Kaseiområdet i norra Kenya där Rotary Doctors Sweden tillsammans
med lokalbefolkningen informerar om kvinnors rätt till sin egen kropp.