30
nov
2022
Höganäs
Höganäs Hamnkrog
Småbåtshamnen
Höganäs,
Sweden

Audionomerna Miriam Mujagic och Hilda Cronberg från Audionova berättar om olika typer av hörselproblem och vilken hjälp man kan få för att lindra det handikapp som nedsatt hörsel utgör.