24
aug
2022
Höganäs

Sweden

Richard Åkesson är kommunekolog på Miljöförvaltningen i Höganäs. Han kommer att berätta intressanta saker om djur- och växtlivet i Lerbergsskogen.